Khám phá hang Tú Làn

Sau 3 ngày hành trình tất cả mọi người trong nhóm đều cảm thấy vượt qua giới hạn của mình, kết nối đầy đủ...